Stichting Youganda is opgericht

Op 21 mei 2013 is de Stichting YOUganda opgericht. Het hoofddoel van de stichting is het bieden van ondersteuning aan projecten in Oeganda op het gebied van onderwijsontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling.

Daarvan afgeleide doelstellingen zijn: het genereren van middelen om dat werk mogelijk te maken, het beheren van fondsen die in het kader van het hoofddoel aan de Stichtin YOUganda ter hand zijn gesteld, het bieden van opvang, in brede zin, aan personen en instanties die zich willen inzetten voor het hoofddoel van de Stichting YOUganda in Oeganda en het bieden van een platform voor wederzijds contact tussen Oegandese en niet-Oegandese personen en instanties, alsmede voor samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor verwante doelen.

Initiatiefnemers en bestuursleden zijn Evert van der Wissel, Ab Koffeman en Rob de Lange (zie foto). Evert van der Wissel is al vele jaren betrokken bij opbouwprojecten in het district Soroti in Oeganda (zie www.projectsoroti.nl). Ab Koffeman, is een ervaren onderwijsontwikkelaar en docent bij de Masteropleiding Special Educational Needs aan de Hogeschool Utrecht en al enige jaren actief in onder meer Oost Oeganda als onderwijsontwikkelaar, onder auspiciën van de Stichting Edukans. Dr. Rob de Lange is gepensioneerd universitair docent op de vakgebieden sociale wetenschap en communicatiewetenschap en voor een klein deel nog werkzaam bij de Masteropleiding Dovenstudies aan de Hogeschool Utrecht. Hij heeft samen met een Oegandese compagnon een safaribedrijf opgezet in Oeganda (zie www.rungutours.com).

De initiatiefnemers werkten al enige tijd samen met onder meer de bekende stichting Edukans, de daaraan gekoppelde stichting Impulsis, de Oegandese stichting Transform Uganda en het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht.