Ngora Dovenschool

Op een van hun tochten rond Soroti brachten Evert en Nel een bezoek aan Ngora, een dorpje 40 km van Soroti. In een prachtige groene, rotsachtige maar ontzettend arme Afrikaanse omgeving, staat een school voor dove, doof blinde en slechthorende kinderen. Ze waren verrast over de bijzondere gemeenschap die ze aantroffen. De 180 kinderen tussen de 6 en 19 jaar krijgen (basis)-onderwijs en leren gebarentaal. Voor de oudere jongens is er een timmermanswerkplaats, waar ze een opleiding krijgen tot timmerman. Voor de meisjes is er een naaiatelier met 15 handbedienbare naaimachines, waar ze de schooluniformen maken en andere kleding. In de timmerwerkplaats doen de leerlingen veel onderhoudswerk en maken ze meubels. Onder de leerlingen zijn ook meervoudig gehandicapten, die of wel doofblind zijn ofwel naast de doofheid een lichamelijke beperking hebben. Na het bezoek waren Evert en Nel heel erg begaan met de school. Zonder onderwijs hebben deze dove kinderen geen toekomst in Uganda. Vanuit die overtuiging besloten ze meerdere acties op touw te zetten om geld in te zamelen. Ook zijn ze bezig om vrijwilligers te zoeken om te helpen op de school Dit is niet zonder resultaat geweest.

Wat we onder andere doen voor de Ngora Dovenschool

  • Voorzien in leermaterialen t.b.v. alle klassen van de school
  • Renovatie gebouwen
  • Voorzieningen sportgelegenheid
  • Voorzien van materialen voor de naaischool en timmerafdeling
  • Betaling van schoolgeld voor de schoolkinderen. Wezen en meervoudig gehandicapten
  • Verbeteren en aanpassen dovenonderwijs

project-soroti-Ngora-school-213x300