Welkom

Al meer dan vijftien jaar wonen Evert en Nel van der Wissel een gedeelte van het jaar in Soroti Uganda waar ze een hogere landbouwschool hebben ondersteund. Evert en Nel hebben deze school in die jaren, mede dankzij hun inspanningen, zien groeien van 250 naar 2300 studenten in 2014. Door de praktische hulp van vrienden, het werven van sponsors en allerlei acties gaat het nu heel goed met de school. De school heeft in de zomer van 2010 de status van universiteit gekregen: Busitema University. Dit was het moment om het project af te ronden en een nieuw project op te starten. Omdat het beter was in verband met de ondersteuning van dit project is per 21 maart 2011 een stichting opgericht, de Stichting Projecten Soroti en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52336190.

arapai-213x300

Dovenschool Op een van hun tochten rond Soroti brachten Evert en Nel een bezoek aan Ngora, een dorpje 40 km van Soroti. In een prachtige groene, rotsachtige maar ontzettend arme Afrikaanse omgeving, staat een school voor dove, doof blinde en slechthorende kinderen. Ze waren verrast over de bijzondere gemeenschap die ze aantroffen. De 180 kinderen tussen de 6 en 19 jaar krijgen (basis)-onderwijs en leren gebarentaal. Voor de oudere jongens is er een timmermanswerkplaats, waar ze een opleiding krijgen tot timmerman. Voor de meisjes is er een naaiatelier met 15 handbedienbare naaimachines, waar ze de schooluniformen maken en andere kleding. In de timmerwerkplaats doen de leerlingen veel onderhoudswerk en maken ze meubels. Onder de leerlingen zijn ook meervoudig gehandicapten, die of wel doofblind zijn ofwel naast de doofheid een lichamelijke beperking hebben. Na het bezoek waren Evert en Nel heel erg begaan met de school. Zonder onderwijs hebben deze dove kinderen geen toekomst in Uganda. Vanuit die overtuiging besloten ze meerdere acties op touw te zetten om geld in te zamelen. Ook zijn ze bezig om vrijwilligers te zoeken om te helpen op de school Dit is niet zonder resultaat geweest.

project-soroti-Ngora-school-213x300